Effektiv sprängning = mindre efterarbete

Källgren & söner utför små och medelstora sprängarbeten. Vår specialitet är komplicerade sprängningar i känsliga miljöer, som t.ex. stadsmiljöer eller bostadsbebyggelse. Vi strävar alltid efter att ha högsta möjliga kvalitet i alla våra sprängningar. Det innebär bland annat att våra kunder ska ha så lite efterarbete som möjligt.

Flexibilitet och serviceanda
Källgren & söner har under de senaste åren haft både stora och små kunder. Vi anlitas både av de stora byggbolagen som till exempel behöver hjälp med precisionsjobb och privatpersoner som vill få bort berg i trädgården eller hjälp med en husgrund. Vi tar alla uppdrag på största allvar och utför våra sprängningar med samma kvalitet.

Kontakta oss
Kontakta oss om du vill ha rekommendationer eller tips och råd kring sprängarbeten eller liknande.

Björn Källgren, sprängledare och vd
Tel. 070-509 89 25

Thomas Källgren, laddtekniker och borrare
Tel. 070-545 02 68

Ingemar Gustafsson, laddtekniker och betonghåltagare
Tel. 070-318 01 38