Certifierad för säkra sprängarbeten

Alla sprängarbeten ställer stora krav på precision, försiktighet och kompetens. Källgren & söner har jobbat med bergsprängning i flera generationer och vi har följt med i den tekniska utvecklingen. Våra sprängare har sprängkort i den högsta graden och företaget har också den nya certifieringen ”auktoriserad bergsprängare”.

Koll på detaljerna
Säkerheten är central i all vår verksamhet och säkerhetstänkandet genomsyrar allt vi gör – oavsett om det handlar om transport eller förvaring av sprängämnen eller förberedelser på sprängplatsen. För oss är det självklart att ha koll på detaljerna.

Auktoriserad bergsprängare
2009 påbörjade Bergsprängarentreprenörernas förening (BEF) arbetet med att skapa en auktorisering för sina medlemsföretag (BEF-A). Källgren & söner är auktoriserade bergsprängare sedan i mars 2010. Det innebär bland annat att vi har en dokumenterad kompetens och utbildning inom teknik, arbetsmiljö och företagsledning.